Publicēta 21.05.2018.


Privātuma politika

Izmantojot Palladium mājas lapu www.palladium.lv, no Jums var tikt prasīta personīga rakstura informācija. Palladium paziņotie personīgie dati tiks izmantoti ar maksimālu uzmanību un respektu. Palladium izmantos Jūsu personīgos datus, lai sniegtu informāciju par piedāvājumiem un pakalpojumiem.

Pārzinis: SIA "Palladium", reģistrācijas Nr. 40003202861, juridiskā adrese Marijas iela 21, Rīga, LV-1011, e-pasts: info@palladium.lv, tālr.nr. +371 67284516.

Datu apstrādātājs, kas veic komerciālo paziņojumu izsūtīšanu: SIA "Mailigen", reģistrācijas Nr.40103708475 , juridiskā adrese Aspazijas bulvāris 30-8, LV-1050, e-pasts support@mailigen.com, tālr.nr. +371 28802307.

Mārketinga komunikācija Palladium reģistrētajam lietotājam

Kļūstot par Palladium reģistrēto lietotāju Jūs izsakiet brīvu piekrišanu personas datu apstrādei un piekrītiet saņemt informāciju par piedāvājumiem un pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu Jūs interesēt.

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana. Dodot piekrišanu saņemt e-pastus no Palladium, Jūs piekrītat, ka Palladium apstrādās Jūsu personas datus un izmantos Jūsu personīgos datus tikai mārketinga un sakaru aktivitātēs.

Jūs varat jebkurā brīdī atteikties no šo komerciālo paziņojumu saņemšanas.

Palladium nekad nepieļaus Jūsu personīgo datu izmantošanu reklāmas un sakaru vajadzībām no trešo personu puses.

Jūs jebkurā laikā varat izdzēst vai mainīt Palladium mājas lapā iesniegtos personīgos datus.

Cookies (sīkfaili)


Cookies (sīkfaili) ir mazi teksta faili, kurus serveris pārraida Jūsu pārlūkprogrammai katru reizi, kad apmeklējat www.palladium.lv. Tie tiek vai nu saglabāti, vai noraidīti atkarībā no pārlūkprogrammas iestatījumiem.


Saglabāti sīkfaili ļauj serverim atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot mājas lapu un izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, tie ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.


Īsumā, sīkfaili uzlabo lietotāja pieredzi tīmekļa vietnē, ļaujot sistēmai atpazīt apmeklētājus.
Mēs sīkfailus izmantojam, lai palīdzētu attīstīt mūsu mājaslapu un veidotu to lietotājiem draudzīgu. Tie mums palīdz noteikt un izprast lietotāju vēlmes.


Vislabākajai lietotāja pieredzei un pilnvērtīgai mājaslapas darbībai iesakām sīkfailus saglabāt. Ja tomēr vēlaties tos noraidīt, šo varat izdarīt, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus.

Personas datu rediģēšana vai dzēšana

Saskaņā ar Eiropas vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (GDPR, General Data Protection Regulation) Jums ir tiesības pieķlūt, labot un izņemt jūsu personas datus. Gadījumā, ja vēlaties: attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus personas datus, radušies kādi jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar SIA "Palladium: pa e-pastu: info@palladium.lv vai zvanot pa tālruni +371 67284516.

Glabāšanas termiņš
Jūsu ievadītie personas dati tiks glabāti tik ilgi kamēr Palladium nekonstatēs, ka tie vairs nav nepieciešami, vai arī Jūs izvēlēsieties atteikties no ziņām e-pastā. Atteikties no paziņojumu saņemšanas ir iespējams katrā saņemtajā e-pastā, kas ir sūtīts no Palladium.

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā

Palladium ir tiesīgs laiku pa laikam grozīt šos Privātuma politiku. Šī Privātuma politika ir padarīta pieejama Palladium tīmekļa vietnē www.palladium.lv un tiek piemēroti no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts sākumā.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi datu aizsardzības uzraudzības iestādei, kas Eiropas savienības dalībvalstī Latvijā, kur notiks datu apstrāde, ir Datu valsts inspekcija.